Contact

Berlin

Hyatt Catering in Berlin
c/o Grand Hyatt Berlin
Marlene-Dietrich-Platz 2
10785 Berlin
berlin.grand.hyatt.com

Julian Reichl
T: +49 30 2553 1735
F: +49 30 2553 1748
E: julian.reichl@hyatt.com


Cologne

Hyatt Catering in Cologne
c/o Hyatt Regency Cologne
Kennedy-Ufer 2a
50679 Cologne
cologne.regency.hyatt.com

Kristien Wiezoreck
T: +49 221 8281 1724
F: +49 221 8281 1731
E: kristien.wiezoreck@hyatt.com


Dusseldorf

Hyatt Catering in Dusseldorf
c/o Hyatt Regency Dusseldorf
Speditionstrasse 19
40221 Dusseldorf
dusseldorf.regency.hyatt.com

Philip Georg
T: +49 211 9134 1726
F: +49 211 9134 1235
E: philip.georg@hyatt.com


Frankfurt / Mainz

Hyatt Catering in Frankfurt / Mainz
c/o Hyatt Regency Mainz
Malakoff Terrasse 1
55116 Mainz
mainz.regency.hyatt.com

Linda Bitter  
T: +49 6131 731 1720
F: +49 6131 731 1715
E: linda.bitter@hyatt.com


Hamburg

Hyatt Catering in Hamburg
c/o Park Hyatt Hamburg
Bugenhagenstrasse 8
20095 Hamburg
hamburg.park.hyatt.com

Stefanie Schaller 
T: +49 40 3332 1726
F: +49 40 3332 1235
E: stefanie.schaller@hyatt.com

News

New Hyatt Catering Location in Dusseldorf: Event boats Jules Verne and Grace Kelly  

Read more